Informationsfejl på aflæsningskort

Vandkunder som også har fjernvarme, har ved en fejl fået information om, at de skal aflæse varmemåleren. Læs mere her:

Ny etape på Råvandsledningen

Sidste etape er gået i gang og varer indtil slutningen af december 2016.

Renovering af kloakledning

Arbejdet foregår i steps. Derfor ankommer de samme biler ad flere omgange

Renovering af pumpestation fra 1953

Arbejdet forventes afsluttet i slutningen af november 2016

Grønt genbrugsmudder

Med et recirkuleringsanlæg kan boremudderet genbruges.

Giv bøger nyt liv

Det er nu muligt at sende dine gamle bøger til genanvendelse

Affaldets vej til genanvendelse

Følg affaldet fra dig til aflæsningsstedet

Har du LAR?

Det er nu muligt at søge om delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget

Sorter dit festivalaffald

Hjælp med at Gøre Glostrup Grønnere ved at sortere i plast og dagrenovation

Ny drikkekilde i Solvangsparken

Glostrup Forsyning har opstillet en drikkefontæne med lokalt indvundet vand 

< >